برگزاری آزمون مصاحبه دکترای تخصصی انگل شناسی


آزمون مصاحبه پذیرش دکترای تخصصی رشته انگل شناسی با حضور اساتید محترم گروه پاتوبیولوژی در تاریخ 1396/3/10در محل آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکی برگزار گردید. لازم به ذکر است که در صورت کسب حد نصاب نمره برای قبولی در رشته انگل شناسی توسط داوطلبان محترم اسامی قبول شدگان نهایی متعاقبا توسط سازمان سنجش و آموزش کشور اطلاع رسانی خواهد شد